Дитер рамс: 10 принципа на добрия дизайн

20 май 2017 г. Дитер Рамс превръща 85. ИНТЕРИОР + ДИЗАЙН се присъединява към поздравления и никога не забравя десетте принципа на основния рационалист на немския промишлен дизайн.

LEAVE ANSWER