Якото докосване на джаспър морисън

Желанието да се опрости формата в произведенията на дизайнера Джаспър Морисън

Преминаване на галерията

списание: N10 (44) 2000

LEAVE ANSWER