Интериорни механизми

магазин "Лувъра-Тверская" в Москва Андрей Орбачевски, Андрей Матюшев, Дмитрий Поленяченко, Евгения Кирилова

Преминаване на галерията

Изглед: Сергей Моргунов, Екатерина Моргунова

Водещи заглавия: Нина Фаризова

архитект: Андрей Орбачевски, Андрей Матюшев, Дмитрий Поленяченко, Евгения Кирилов

списание: N4 (93) 2005

Часовниците се предлагат в две форми: швейцарски и не-швейцарски. Магазин "LOUVRE"Тверская" (Москва, ул. "Твърская", 15) е създаден специално за продажбата на изключителни модели на тези точни механизми. Класическите модели часовници, заедно със съвременния интериор, предлагат така наречения модерен класицизъм, когато изложеното нещо и представянето му се комбинират едно цяло, формиращо гореспоменатия стил.Принципът, който ръководи авторите на проекта - изключителност във всичко - от дизайнерски мебели до различни осветителни тела и осветителни тела - напълно съответства на нивото на представителство nnyh тук часовници и бижута.

LEAVE ANSWER