Перспектива "kb"

магазин "KB" в Санкт Петербург Александър Romanchuk, Андрей Yuyukin, Алексей Levchuk

Преминаване на галерията

Текст: Олга Гводдева

Водещи заглавия: Нина Фаризова

Изглед: Алексей Тихонов

Автор проекта: Алексей Левчук, Александър Ромачук, Андрей Юукин

Компютърна графика: Оксана Билан

списание: N6 (84) 2004

"Smart" в последно време не са само у дома. В Санкт Петербург имаше магазин "КБ" (Prospect Chernyshevsky, d. 2), замислени от авторите на проекта като интерактивни. Всяка от четирите групи стоки (това са ВиК, керамични плочки, порцеланови чинии и аксесоари за дома) има своя собствена пиктограма - графичен образ, който помага на купувачите да навигират в района на продажбите. Пространството е разделено хоризонтално и вертикално на тематични сегменти, като цветът играе основната роля тук. За да стигнете от отделението за готварски съдове до водопроводния отдел, трябва да преминете от светло зелено към червената зона. Такова обжалване с космоса е присъщо на концепцията за магазина, защото дори името - "КБ" - всеки е свободен да интерпретира по свой собствен начин.

LEAVE ANSWER