Стара къща на първа линия

Френска военна мисия в Москва

Преминаване на галерията

Изглед: Кирил Овчинник

Подготвена интервю: Юри Жужзин

списание: N6 (106)

LEAVE ANSWER